Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych i Administracji) oraz Uniwersytetu w Liverpoolu (Zarządzanie w sektorze ropy i gazu).
W latach 2006 – 2008 członek Zarządu ds. strategii i operacji PERN „Przyjaźń” S.A. W okresie 2006 – 2010 prezes Zarządu MPR Sarmatia. W latach 2013 – 2015 został delegowany przez Radę Nadzorczą do sprawowania funkcji prezesa Zarządu firmy Gazoprojekt S.A.
W latach 1999 – 2007 zasiadał w radach nadzorczych spółek: WARS Sp. z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A. oraz Naftoport sp. z o.o. Od kwietnia do maja 2016 roku pełnił ponadto funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
13 maja 2016 został powołany przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do składu Zarządu IX kadencji, w którym objął stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych. 
9 listopada 2016 roku, decyzją Rady, został pełniącym obowiązki prezesa Zarządu. 12 stycznia 2017 roku Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych i jednocześnie został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., które sprawuje do dzisiaj. W okresie maj 2016 – luty 2017 prezes Zarządu spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

W przeszłości pełnił funkcję Konsula Honorowego Gruzji w Polsce.