Starszy Analityk ds. Społecznych w Centrum Analitycznym Polityka INSIGHT. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Instytutu Polityki Społecznej. Do 2012 r. pracował w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) nad badaniem rozwoju społecznego w Polsce. W latach 2008-2011 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był doradcą Ministra Administracji i Cyfryzacji, współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Obywatelskim i wieloma organizacjami pozarządowymi. Współautor rządowych raportów „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”, „Młodzi 2011” i strategii w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego do 2020 r. i rozwoju kraju do 2030 r. Prowadzi badania z obszaru rozwoju społecznego, jakości życia, polityki rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Pisze analizy socjoekonomiczne i demograficzne przy wykorzystywaniu wiedzy z komercyjnych oraz publicznych hurtowni danych. Współpracuje z serwisem ObserwatorFinansowy.pl.