Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań naukowych, przygotowywaniu ekspertyz, pracy w charakterze konsultanta i trenera, a także prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Jego kluczowe kompetencje dotyczą:

  • Zarządzania zrównoważonym rozwojem na poziomie lokalnym, m.in. przygotowywania diagnoz stanu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej), opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju, inicjowanie i moderowanie procesów planowania partycypacyjnego, przeprowadzania badań jakości życia,
  • Zarządzania jakością, m.in. doskonalenia funkcjonowania urzędów administracji samorządowej, wdrażania systemów zarządzania jakością, badania satysfakcji klientów,
  • Społecznej odpowiedzialności, m.in. przygotowywania raportów społecznych oraz tworzenia kodeksów etycznych.

Realizował projekty zlecane m.in. przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, United Nations Development Programme, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrella, OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu, Urząd Miasta Płocka, Urząd Miejski w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Miejski w Dzierżoniowie, PKN Orlen, Toyota Tsusho oraz Volkswagen Motor Polska.
Autor oraz współautor licznych opracowań naukowych, m.in. monografii: Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Challenges of sustainable development oraz Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania.