Przez okres 5 lat pełniąca funkcję Komisarza Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Od listopada 2001 odpowiadała w polskim rządzie za całość problematyki integracji jako Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, szef Urzędu KIE oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako Pełnomocnik rządu stworzyła Komitet Integracji Europejskiej, była szefem tego Urzędu i pierwszą polską minister ds. europejskich. Ponadto pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą.