Założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, były Kierownik Katedry Mikroekonomii, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2005-2012, Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Wykształcenie i praca naukowa: Magisterskie studia ekonomiczne ukończone w 1974 r. oraz matematyczne ukończone w 1977 r. (obydwa na UW). Od 1974 r. zatrudniony na UW. W 1978/1979 dodatkowe studia ekonomiczne i matematyczne na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, USA. Doktorat z zakresu teorii podejmowania decyzji w 1979 r. na UW. W 1988/89 praca w Instytucie Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie Colorado w Boulder, USA (Fulbright Visiting Fellow). W 1992/93 praca w Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie (profesor wizytujący). W latach 1989-91 – korzystając z urlopu na UW – pracował w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako Dyrektor Departamentu Ekonomicznego był odpowiedzialny m.in. za część budżetu państwa przeznaczaną na ochronę środowiska, jak również za przygotowanie reformy polityki ekologicznej. Po powrocie do pracy naukowej skoncentrował się na problemach ekonomii środowiska. W 1993 r. otrzymał nagrodę „Pew Scholar Award in Conservation and the Environment”. Wykorzystał towarzyszący jej grant na stworzenie Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. Współpracuje również z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, którego był współzałożycielem.