4 września w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju odbędzie się panel pt.: Etyka w firmie – czy się opłaca?, podczas którego opublikowany zostanie Discussion Paper „System zgłaszania nieprawidłowości. Założenia do ustawy o ochronie sygnalistów„. Publikacja powstała dzięki wsparciu merytorycznemu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) i jest wynikiem prac w ramach Komitetu Sterującego Programu Standard Etyki w Polsce, które między innymi polegały na wypracowaniu założeń do ustawy o działalności sygnalizacyjnej i ochronie sygnalistów i przedstawienia ich w formie rekomendacji zawartych w publikacji.

W Discussion Paper znajduje się artykuł od Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący ochrony sygnalistów jako narzędzia przeciwdziałania przestępczości, a także teksty ekspertów Global Compact Network Poland – dr hab. Wiesław Jasiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie („Sygnalizacja o nieprawidłowościach. Nowe wyzwanie dla biznesu, administracji i ustawodawcy”), dr Robert Lizak z Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Sygnalista w trzech wymiarach – prawdy, czasu i współdziałania) oraz Jacek J. Wojciechowicz z PKP S.A. (Sytuacja sygnalistów w kontekście międzynarodowym). W dalszej części prezentowane są wspomniane założenia do projektu ustawy, a następnie – praktyki Partnerów – 3M, Lotos, Polpharma, Skanska, T-Mobile i Unilever.

Problematyka informowania o nieprawidłowościach w miejscu pracy w ramach tzw. działalności sygnalizacyjnej (ang. whistleblowing) nie została w sposób całościowy uregulowana w polskim systemie prawnym. Obowiązujące obecnie przepisy mają charakter rozproszony i fragmentaryczny, zostały usytuowane w różnych aktach prawnych i nie zapewniają efektywnej ochrony sygnalistów (ang. whistleblowers). W rezultacie – mimo, że sygnalizacja jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia interesu publicznego oraz interesów pracodawców – w Polsce ujawnianie nieprawidłowości stanowi działanie wysokiego ryzyka.

~ Projekt założeń do projektu ustawy o działalności sygnalizacyjnej i ochronie sygnalistów