Konsultant UNDP oraz pracownik samorządowy. Piastował wysokie stanowiska w samorządzie terytorialnym (burmistrz, wicestarosta). Koordynator lokalnego programu „AGENDA 21”. Jego podstawowe zainteresowania dotyczą: prawa samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej, finansów publicznych, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju (analiza wskaźnikowa). Kierował pracami związanymi z opracowaniem ponad 100 analiz wskaźnikowych zrównoważonego rozwoju m.in. dla miasta Warszawy, Płocka, Słupska oraz Zagłębia Dąbrowskiego czy Gmin Górnej Narwi. Był członkiem zespołu opracowującego zestawy wskaźników zrównoważonego rozwoju na zlecenie Ministra Środowiska. Konsultant monografii pt. „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” opracowanej pod redakcją prof. Tadeusza Borysa i wydanej w 2005r. Koordynator projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Między innymi doradca w Projekcie Decydujmy Razem, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej oraz opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu w środowiskach lokalnych.