Wypowiedź dr Jarosława Suchożebrskiego, starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, Katedra Geografii Fizycznej podczas warsztatu „Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce. Przyczyny i proponowane rozwiązania” zorganizowanego przez Global Compact Network Poland podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku.