UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów. Globalna baza członków UNGC. PRZYŁĄCZ SIĘ
Fundacja Zaradni

Fundacja Zaradni

Misja i wizja Fundacji Zaradni

Misją istniejącej od roku fundacji „Zaradni” jest niesienie pomocy osobom zadłużonym i szerzenie wiedzy ekonomicznej. Ogromny nacisk w swoich działaniach kładzie ona na promocję brania odpowiedzialności za własne decyzje finansowe i świadome zarządzanie domowym budżetem. W związku z tym fundacja prowadzi specjalne programy edukacyjne, mające na celu wypełnić lukę edukacyjną w obszarze wiedzy ekonomicznej Polaków. Promuje poprzez nie świadome i bezpieczne korzystanie z instrumentów finansowych oraz daje wsparcie osobom, które często z braku odpowiedniej wiedzy popadły w długi.

Informacje o partnerach

Centra Integracji Społecznej – są to niezależne organizacje zajmujące się wsparciem dla osób znajdujących się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych. W ramach współpracy z CIS-ami zrealizowano do tej pory edycje programu „Zaradni” w Skarżysku-Kamiennej, Tychach, Olsztynie i Bydgoszczy.

Kredyt Inkaso – inicjator powołania fundacji, jeden z liderów rynku windykacyjnego w Polsce. Swoje działania opiera na negocjacyjnym i ugodowym modelu pracy z dłużnikami. Firma działa także w Bułgarii, Rosji, Chorwacji i Rumunii. Więcej informacji o partnerze: www.kredytinkaso.pl.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów. Objęła patronatem program „Młody Menedżer – zarządzanie przyszłością”. Więcej informacji o partnerze: www.uek.krakow.pl.

Urząd Miejski Miasta Gdańsk – we współpracy z UMMG fundacja opracowała miejski program wsparcia osób zadłużonych: „Bezpieczeństwo ekonomiczne”. Więcej informacji o partnerze: www.gdansk.pl.

Realizowane projekty

 • Program „Zaradni” 
  Wyrównywanie szans społeczeństwa w procesie edukacji ekonomicznej – wspólna inicjatywa firmy Kredyt Inkaso i Centrów Integracji Społecznej z Tychów i Skarżyska-Kamiennej, Olsztyna i Bydgoszczy. Jej celem jest pokazanie, jak krok po kroku zredukować i spłacić swoje długi. Uczestnicy programu biorą udział w dwóch sesjach praktycznych szkoleń warsztatowych pokazujących, jak radzić sobie z pieniędzmi (warsztat „Zarządzanie budżetem domowym”) i wejść na ścieżkę wychodzenia z pętli długów (warsztat „Moja droga wyjścia z długów”). Prowadzący szkolenia trenerzy krok po kroku wyjaśniają uczestnikom, dlaczego popadli w kłopoty finansowe, i pokazują w przystępny sposób, jak z tymi problemami można sobie poradzić. Więcej informacji: www.fundacjazaradni.pl/program-zaradni/.
 • „Miasteczko wolne od długów”
  – społeczna akcja zorganizowana przez fundację „Zaradni”, Kredyt Inkaso i Kancelarię Forum. W tym mobilnym centrum wsparcia osób zadłużonych, które odwiedziło w listopadzie ub.r. Gdańsk, Słupsk, Szczecin, Toruń, Kraków, Rzeszów, Lublin i Łódź, , eksperci i prawnicy udzielali zainteresowanym osobom bezpłatnych porad w zakresie wychodzenia z nadmiernego zadłużenia. Informowali, jak umiejętnie i oszczędnie prowadzić domowy budżet oraz racjonalnie zarządzać własnymi finansami. Konsultacje dotyczyły też m.in. tzw. mapy wychodzenia z długu, porad prawnych o sposobach prowadzenia rozmów z firmą windykacyjną, rozróżniania działań podejmowanych przez windykatora i komornika, informacji o prawach i obowiązkach dłużnika oraz o windykacji sądowej. Więcej informacji: www.zyjebezdlugow.pl/miasteczko/.
 • „Młody Menedżer – zarządzanie przyszłością”
  przygotowywany właśnie najnowszy program fundacji „Zaradni” skierowany jest do uczniów szkół licealnych. Jest to cykl warsztatów dla młodzieży na temat tego, jak racjonalnie zarządzać własnymi pieniędzmi i jak przygotować się do pierwszych samodzielnych decyzji ekonomicznych. Celem programu jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie w obszarze finansów. W związku z tym niezbędne jest wyposażenie jego uczestników i uczestniczek cyklu w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i finansów, a także praca nad zmianą postaw i pogłębieniem samoświadomości. Po wdrożeniu edycji pilotażowej planowane jest rozpoczęcie cyklicznego programu obozów dla młodzieży licealnej – Business Camp – organizowanego dwa razy w roku. W jego ramach odbywać się będą bloki o tematyce finansowej oraz samorozwoju, wprowadzony też zostanie fakultatywny program anglojęzyczny. Więcej informacji: fundacjazaradni.pl/program-mlody-menedzer/.
 • Centrum Informacji Prawnej
  od Kwietnia ruszyło telefoniczne cetrum wspracia prawnego dla wszystkich zainteresowanych. Osoby posiadające problem z nadmiernym zadłużeniem przez 3 dni w tygodniu mają szansę skorzystać z całkowicie darmowej porady prawnej. Fundacja Zaradni jest w trakcie poszukiwania partnerów biznesowych, którzy pomogą w procesie utrzymania infolinii.