Benefity

Członkostwo w UN Global Compact to nie tylko prestiż, ale również wiele bezpośrednich i pośrednich korzyści wynikających ze nalezienia się w gronie firm aktywnie działających w obszarze zrównoważonego rozwoju i wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs:

 

  • Wspólne działanie, jako część międzynarodowej sieci w obrębie zrównoważonego rozwoju – lokalnie i globalnie
  • Zostanie częścią procesu aktywnego tworzenia zrównoważonej przyszłości, możliwość wywarcia pozytywnego wpływu
  • Udział w działaniach biur lokalnych pozwala dostosować globalne działania jak implementacja SDGs do specyfiki krajowej
  • Czerpanie najlepszych wzorców i innowacyjnych rozwiązań poprzez wymianę doświadczeń i dostęp do bazy wiedzy firm z całego świata (obecnie ponad 13 000)
  • GC wspiera firmy promujące nowoczesny, zrównoważony biznes i pomaga sięgać ponad tradycyjne podejście
  • Każdy zyskuje na lepszym świecie – silny rynek i silne społeczeństwo idą w parze
  • Współtworzenie kierunku rozwoju Global Compact poprzez aktywny udział w platformach krajowych oraz globalnych
  • Udział w prestiżowych wydarzeniach, wymiana doświadczeń oraz prezentacja działań firmy na forach ogólnopolskich i międzynarodowych
  • Wsparcie merytoryczne oraz udział i współtworzenie analiz, badań oraz opracowań w ramach wdrażanych obszarów
  • Możliwość dialogu i współpracy na poziomie międzynarodowym i narodowym z biznesem, rządem, instytucjami oraz światem nauki.