Zobowiązania

Zarówno uczestnictwo jak i przystąpienie do UN Global Compact jest nieodpłatne.
Współpraca w ramach UNGC jest oparta na wzajemnym zrozumieniu podstawowych zasad funkcjonowania Inicjatywy:

  • zrównoważonej strategii biznesowej, która jest częścią systemu zarządzania, kultury organizacyjnej oraz rutynowych działań firmy mającej u swoich podstaw uniwersalne wartości ONZ w obszarach praw człowieka i prawa pracy, poszanowania środowiska i zapobiegania korupcji;
  • otwartych procesów komunikacyjnych skierowanych na swoich interesariuszy i całe społeczeństwo, opublikowania w raporcie rocznym informacji na temat sposobów realizowania założeń i zasad Inicjatywy Global Compact i stosowania podwyższonych standardów raportowania takich jak te wypracowywane przez UNGC wspólnie z Global Reporting Initiative (GRI)
  • popierania i promowania działań UN Global Compact w zakresie inicjatyw dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej, które jakkolwiek zorientowane na biznes, powinny integrować wszystkie kluczowe grupy interesariuszy.