Ekspertami Global Compact Network Poland są wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem
Urszula Kowalczyk

Urszula Kowalczyk

Ekspert w dziedzinie gospodarki morskiej, zwłaszcza w zakresie transportu intermodalnego, rozwoju portów, żeglugi śródlądowej, analiz socjoekonomicznych, bezpieczeństwa morskiego, logistyki  i statystyki morskiej. Od 1999 roku pełni funkcję Kierownika w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku. Nadzoruje prace nad szeregiem projektów badawczych krajowych i międzynarodowych miedzy innymi VILA (funkcja Lidera Projektu), Cleanship, TransBaltic, czy Baltic Master (projekt nagrodzony przez UE).

Ostatnio zaangażowana w projekcie „Odbudowa Drogi Wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: Od strategii do planowania” mającego na celu rewitalizację transportu śródlądowego w Polsce i Europie.

Urszula Kowalczyk jest autorem licznych prac prac naukowych (wraz z corocznym „Przeglądem Statystycznym Gospodarki Morskiej”) oraz artykułów naukowych, oficjalnych ekspertyz wykonanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, czy analiz dotyczących inwentaryzacji portów oraz  bezpośredniej poprawy stanu środowiska morskiego. Aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Forum Statystyki Morskiej (IMSF).