Angelina Sarota

Angelina Sarota

Przewodnicząca Rady Nadzorczej , PKN ORLEN S.A.

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Advanced MBA Programme IESE Business School of Navarra.  Członek Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie. W latach 2005 – 2014 dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2014 – 2016 – Wiceprezes PGE EJ1 spółki z o.o. odpowiedzialna m.in. za sprawy prawne, regulacyjne, zezwoleń i pozwoleń. Ekspert prawny w polsko-brytyjskim projekcie  wsparcia budowy administracji publicznej na Ukrainie w 2012 r. W latach ubiegłych wykładowca akademicki oraz Przewodnicząca lub Wiceprzewodnicząca rad nadzorczych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Warszawskiego Parku Technologicznego S.A. oraz PKS Zawiercie S.A.