dr Kálmán Mizsei

dr Kálmán Mizsei

Ekonomista

Ekonomista, Szef misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), wykładowca Central European University, były dyrektor regionalny UNDP na Europę i kraje Wspólnoty Niepodległych Państw w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz były specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Republice Mołdawii

Węgierski ekonomista, który pełnił funkcje w wielu organizacjach węgierskich i międzynarodowych. W latach 1990-1992 doradca prezydenta Narodowego Banku Węgier. W latach 1992-1995 wiceprezes ds. programów gospodarczych w EastWest Institute w Nowym Jorku. Kálmán Mizsei przewodniczył takim instytucjom jak: Hungarian Export Import Bank Ltd. and Hungarian Export Credit Insurance Ltd. Dyrektor AIG Global Investment Group dla Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1997-2001. W latach 2001- 2006, Mizsei pracował jako Zastępca administratora UNDP (największej i najważniejszej Agendy w ramach Systemu ONZ) i Dyrektora Regionalnego na Europę i Kraje WNP w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2007 do 2011 roku, Mizsei służył jako specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Republice Mołdawii, gdzie był odpowiedzialny za negocjacje w sprawie Nadniestrza. W latach 2011-2013 współprzewodniczący Rady Polityki Romskiej w Open Society Institute. Obecnie Kálmán Mizsei wykłada zajęcia z globalizacji i globalnego zarządzania na Central European University, a dodatkowo od 1 sierpnia 2014 Kálmán Mizsei pełni funkcję szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine).