Prof. dr Franciszek Kubiczek

Prof. dr Franciszek Kubiczek

Przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów

Profesor nadzwyczajny ALMAMER Szkoły Wyższej, dziekan Wydziału Ekonomicznego, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1991 prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w tym okresie inicjator stałej współpracy z Urzędem Statystycznym UE Eurostatem (podpisał z nim pierwszą umowę o współpracę) i wprowadzenia już wtedy europejskich standardów i metodologii do polskiej statystyki publicznej. W latach 1996-2007 i od 2012 r. przewodniczący Rady Statystyki przy prezesie Rady Ministrów. Od 2010 r. członek Naukowej Rady Statystycznej przy prezesie GUS. Od 1989 r. przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej GUS „Historia Polski w Liczbach”. Autor licznych publikacji statystyczno-analitycznych. Od 1991 r. do 2009 r. pracuje w biznesie: prezes zarządu Polish Farm Meat Holding sp. z o.o., w ubezpieczeniach (wiceprezes zarządu TUiR Warty SA i TU Compensy SA), bankowości i innych instytucjach finansowych (wiceprezes zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA). Członek Rad wielu fundacji.