Prof. dr hab. Danuta Maria Hübner

Prof. dr hab. Danuta Maria Hübner

Posłanka Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Unii Europejskiej

Przez Okres 5 lat pełniącą funkcję Komisarza Unii europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Od listopada 2001 odpowiadała w polskim rządzie za całość problematyki integracji jako Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, szef Urzędu KIE oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako Pełnomocnik rządu stworzyłam Komitet Integracji Europejskiej, była szefem tego Urzędu i pierwszą polską minister ds. europejskich. Ponadto pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą.