Prof. Jeffrey D. Sachs

Prof. Jeffrey D. Sachs

Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. SDG , Dyrektor Earth Institute na Uniwersytecie Columbia

Jest profesorem zwyczajnym Harvarda, gdzie przez 20 lat był wykładowcą. W 2007 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przyznał mu doktorat honoris causa.W lipcu 2002 Sachs został dyrektorem Instytutu Ziemi (Director of The Earth Institute) Columbia University w Nowym Jorku, gdzie jest profesorem ustawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia i rozwoju. Jest także specjalnym doradcą Sekretarza Generalnego ONZ Antoniego Guterresa ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju, a wcześniej także Bank Ki-moona oraz Kofi Annana do spraw Milenijnych Celów Rozwoju(Millennium Development Goals). Jeffrey Sachs był też dyrektorem Projektu Milenijnego ONZ, doradcą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, OECD, WHO i Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Były doradca Solidarności i rządu Mazowieckiego.

Pełni również funkcję Dyrektora UN Sustainable Development Solutions Network.