Prof. Jeffrey D. Sachs

Prof. Jeffrey D. Sachs

Dyrektor, Earth Institute na Uniwersytecie Columbia, Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Milenijnych Celów Rozwoju