Ekspertami Global Compact Network Poland są wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Babiński

Prof. zw. dr hab. Zygmunt Babiński

Wieloletni Dyrektor Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy. Obecnie Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW. W latach 1971/98 pracownik naukowy Instytutu Geografii i PZ PAN w Toruniu. Doktorat w 1980 r., habilitacja w 1993 r., profesura tytularna w 2002 r. w zakresie badań współczesnych procesów korytowe rzek, wpływu prac regulacyjnych i zapór na zmiany koryt rzecznych, transportu rumowiska wleczonego, głównie Dolnej Wisły. Autor ponad 200 prac naukowych. Od siedmiu lat badania z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, w tym wygłoszone referaty m.in. na forum Unii Europejskiej, w Senacie i Sejmie RP, Sejmiku woj. kuj.-pom. Twórca unikatowego w skali europejskiej kierunku inżynierskiego na UKW – rewitalizacja dróg wodnych.