Ekspertami Global Compact Network Poland są wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem
Prof. Wojciech Suchorzewski

Prof. Wojciech Suchorzewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1956), stopień doktora (1966). Tytuł profesora (1979). Praca w Politechnice Warszawskiej i instytutach resortowych (funkcje kierownicze). Udział w pracach i projektach  UNDP, OECD, ECMT, Banku Światowego, EBOR i  Komisji  Europejskiej oraz ponad  5 lat pracy (1981-1986) w  agencji ONZ – Habitat. Bogate doświadczenie w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii i ekonomiki transportu. Ponad 350 publikacji i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.  Członkostwo, m.in.: SITK, TUP,  Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN, Krajowa Rada d/s Autostrad (przewodniczący 2006-2014), Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, Miejska (Warszawa) i Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Współzałożyciel Stowarzyszenia ITS Polska. Ambasador projektu unijnego CH4LLENGE – Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (2013-2016).