Rafał Baniak

Rafał Baniak

Wiceprezydent Wykonawczy , Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2004–2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy. Od grudnia 2007 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2011-2015 wiceminister Skarbu Państwa. Od 1 września 2015 r. wiceprezydent wykonawczy Pracodawców RP.