Szara strefa: wymiar sprawiedliwości i organy ścigania – stopień realizacji rekomendacji

Szara strefa: wymiar sprawiedliwości i organy ścigania – stopień realizacji rekomendacji

Kluczowe elementy walki z przestępczością skarbową przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości – stan realizacji rekomendacji z poprzedniego raportu Global Compact Network Poland.

Artykuł pochodzi z trzeciego raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” (2017).