Radio ZET o „Ring the Bell for Gender Equality”

Radio ZET o „Ring the Bell for Gender Equality”

Radio ZET relacjonuje poniedziałkową konferencję Global Compact Network Poland „Ring the Bell for Gender Equality”:

„Konferencja ma zwrócić uwagę na nierówne zarobki kobiet i mężczyzn. Z danych United Nations Global Compact wynika, że kobiety zarabiają jedną dziesiątą światowego dochodu, choć pracują przez dwie trzecie światowego czasu pracy. Rzadziej obejmują też wysokie stanowiska, a za tę samą pracę dostają niższe wynagrodzenie niż mężczyźni.

Jak mówił w poniedziałek wiceprezes warszawskiej giełdy Jacek Fotek, konferencja ma na celu zwrócenie uwagi „na zapewnienie równych szans dążenia kobiet do sprawowania funkcji kierowniczych”. Na konferencji zostały przedstawione ekonomiczne argumenty przemawiające za różnorodnością płciową w firmach oraz jak ulepszyć gospodarkę poprzez zrównywanie szans kobiet i mężczyzn.”

 

Więcej w artykule