Implementacja SDG – Cel i wartości Nestlé motywują nas do działania

Implementacja SDG – Cel i wartości Nestlé motywują nas do działania

„Celem Nestlé jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości. To właśnie cel stanowi funda-ment dla istnienia naszej firmy, ale także motywuje nas do ciągłego rozwoju. Nasze wartości zakorzenione są w szacunku: szacunku dla nas samych, dla innych, dla różnorodności oraz dla przyszłych pokoleń.” – Simon Smith, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A. i Krajów Bałtyckich

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2017/18)