Implementacja SDG – CSR firmy Jeronimo Martins Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju

Implementacja SDG – CSR firmy Jeronimo Martins Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju

„Bez społecznej odpowiedzialności biznesu nie można budować trwałych relacji wewnątrz firmy i w jej oto-czeniu ani planować harmonijnego rozwoju z myślą o przyszłych pokoleniach. Jeronimo Martins Polska prowadzi długofalową strategię społecznej odpowiedzialności, która wyraża charakter i skalę działalności. Jako właściciel ponad 2720 sklepów Biedronka czujemy dużą odpowiedzialność za środowisko naturalne i ro-związywanie ważnych kwestii społecznych.” – Annetta Jaworska-Rutkowska, Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR Jeronimo Martins Polska

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2017/18)