Klasyfikacja i skala szarej strefy

Klasyfikacja i skala szarej strefy

Aby lepiej zrozumieć walkę ze zjawiskami niepożądanymi, musimy umiejętnie ocenić, z czym mamy do czynienia. Z perspektywy czysto ekonomicznej „szara strefa”, polegająca na prowadzeniu nierejestrowanej, ale legalnej działalności gospodarczej, choć zawsze oznacza zaburzenie konkurencji oraz negatywne skutki fiskalne, może mieć także pozytywny wpływ gospodarczy. Często na przykład dzięki jej występowaniu aktywizowane są osoby wykluczone z rynku pracy, które w normalnych okolicznościach nie byłyby aktywne zawodowo. Nie należy jednak zapominać o tym, że jest to działanie poza prawem. Z tej perspektywy trzeba umiejętnie dobrać narzędzia walki oraz system kar do wagi popełnianego przestępstwa bądź wykroczenia.

Materiał zawiera dwa artykuły poświęcone klasyfikacji działalności nierejestrowanej i nielegalnej (szara i czarna strefa gospodarki) oraz ocenę zmian skali szarej strefy w Polsce w latach 2015-2017. Artykuły pochodzą z trzeciego raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” (2017).