Implementacja SDG – Kluczem do sukcesu są współpraca, dialog i zorientowanie na przyszłość

Implementacja SDG – Kluczem do sukcesu są współpraca, dialog i zorientowanie na przyszłość

 „We wrześniu bieżącego roku minęły dwa lata od kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nowe, ambitne Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), podpisane przez ponad sto głów państw i szefów rządów, a także przedstawicieli różnych religii, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Takie grono światowych liderów skupionych wokół idei SDG, robi niewątpliwie ogromne wrażenie. Można powiedzieć, że to wydarzenie bez precedensu w dążeniu do lepszego i bardziej zrównoważonego świata.” – Dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupa Azoty

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2017/18)