NAZCA: PRZYŚPIESZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU

NAZCA: PRZYŚPIESZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU

Nick Nuttall, Rzecznik Prasowy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC

Duży udział podmiotów niepaństwowych z całego świata, prezentujących swoje zobowiązania w NAZCA w oczekiwaniu na Paryż pokazuje, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest nieodwracalne i nie do zatrzymania. Jednak to właśnie tempo tych zmian oraz realizacji zobowiązań będzie gwarantem wypełnienia postanowień paryskiego porozumienia. Osiągnięcie tego celu będzie pociągać za sobą działania tysięcy miast i innych podmiotów, które odznaczać się będą różnorodnością, zaangażowaniem, odwagą ambicją, wypełnianiem postanowień oraz niezachwianym oddaniem w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów działań na rzecz klimatu. Obecnie 28 polskich miast i samorządów terytorialnych od Gdańska, Warszawy po Wrocław włączyło się do NAZCA oraz złożyło zobowiązania poprzez uczestnictwo w inicjatywach takich jak Compact of Mayors, Porozumienie Burmistrzów oraz deklaracji w ramach organizacji C40 poświęconej ekologicznym autobusom „Cities Clean Bus Declaration”. Aby ułatwić takie inicjatywy i koalicje, globalni liderzy w sprawach klimatu z Francji i Maroko – ambasador Laurence Tubiana i delegat ministerialny Hakima El haite, określili szczegółowy plan w celu zwiększenia wspólnych działań pomiędzy rządami, miastami przedsiębiorstwami, inwestorami i obywatelami zmierzających do ograniczenia emisji i pomocy wrażliwym krajom w przystosowaniu się do skutków zmian klimatu i budowie własnej czystej energii i zrównoważonej przyszłości. Następujące klimatyczne zobowiązania obecnie zarejestrowane przez NAZCA obejmują:

  • ponad 11,000 zobowiązań podjętych przez ponad 5000 miast, regionów, firm, inwestorów oraz organizacje społeczne;
  • uczestniczy ponad jedna trzecia z 2000 największych firm osiągających $ 32.5 mld przychodów, jest to suma porównywalna do łącznego PKB USA, Chin i Japonii;
  • 15 z 20 największych banków na świecie o łącznej wartości rynkowej sięgającej do $ 2 mld działa na rzecz klimatu;
  • 25 inwestorów, reprezentujących $ 3,2 mld dolarów, zobowiązuje się do dekarbonizacji $ 600 mld aktywów;
  • prawie jedna trzecia z 300 najbardziej rozwiniętych światowych miast pod względem PKB PNS (parytetu siły nabywczej) jest zaangażowana w NAZCA, z całkowitym PKB PSN oscylującym wokół $ 20 bilionów;
  • miasta i regiony mają więcej niż 2000 zobowiązań rejestrowanych w NAZCA, obejmujących odpowiednio 7,3 procent oraz 6,5 procent światowej populacji
  • ponad 2000 zobowiązań z prawie 2000 miast i 35 regionów przyczynia się do redukcji emisji z 1,22 gigaton równoważnika dwutlenku węgla (Gt CO2e).