Implementacja SDG – Ochrona środowiska elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji

Implementacja SDG – Ochrona środowiska elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji

„System Zarządzania Środowiskowego nie spełnia wyłącznie funkcji monitorującej wpływ działalności przed-siębiorstwa na środowisko naturalne. Dobrze opracowany system to również ważne narzędzie wykorzystywane do odpowiedzialnego zarządzania firmą.” – Wojciech Orzech, Prezes Zarządu PKP Energetyka S.A.

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2017/18)