Polityki compliance. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy

Polityki compliance. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy

 

PRAWA CZŁOWIEKA TO RÓWNIEŻ PRAWA KOBIET 

Ponad 75 procent światowych CEOs zawiera działania na rzecz równości płci w swoich 10 najważniejszych priorytetach biznesowych, mimo to, proporcja płci w firmach nie wyrównuje się. Kobiety wciąż mają większą trudność w zdobywaniu awansu, szczególnie na kierownicze stanowiska. W rezultacie im wyższej w hierarchii firmy, tym mniej kobiet się w niej znajduje.