Porty Polskie i Konieczność Poprawy Dostępności ich Zaplecza

Porty Polskie i Konieczność Poprawy Dostępności ich Zaplecza

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Urszuli Kowalczyk, Kierownika Zakładu Ekonomiki i Prawa  oraz Marcina Kalinowskiego Asystenta naukowego w Instytucie Morskim w Gdańsku. Zamieszczonego w raporcie „Bałtyk dla wszystkich”, wydanego przez Global Compact Poland w 2016 roku.