Prezentacja „Stan Powietrza w Polsce – analiza i rekomendacje wynikające z raportu Global Compact Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze”

Prezentacja „Stan Powietrza w Polsce – analiza i rekomendacje wynikające z raportu Global Compact Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze”