Implementacja SDG – Rola sektora prywatnego w realizacji SDG

Implementacja SDG – Rola sektora prywatnego w realizacji SDG

 „Sektor prywatny odgrywa  kluczową rolę w realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju (Sustainable Devel-opment Goals; SDGs). Sanofi aktywnie podejmuje liczne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odpowiadające na poszczególne cele SDG, w szczególności nr 3, 4, 5, 9 i 13.” – Magdalena Kruszewska, Prezes Zarządu Sanofi

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2017/18)