Streszczenie Raportu „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

Streszczenie Raportu „Żegluga Śródlądowa – Wisła”

Streszczenie Raportu „Żegluga Śródlądowa – Wisła”
Executive Summary of the Report „Inland Navigation – Vistula”