Szara strefa – podsumowanie i rekomendacje

Szara strefa – podsumowanie i rekomendacje

Niewątpliwie ostatni rok był sukcesem z punktu widzenia zwalczania szarej strefy. Choć opracowania dokładnych szacunków jej zmian w kończącym się roku 2017 nie jest jeszcze możliwe, to zarówno dane dotyczące wpływów z podatku VAT oraz informacje napływające z branży paliwowej, czy tytoniowej świadczą o zdecydowanym ograniczeniu skali tego zjawiska.

Artykuł pochodzi z trzeciego raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” (2017).