UN Global Compact Progress Report 2018

UN Global Compact Progress Report 2018

Co roku UNGC wydaje raport, w którym są podane szczegóły dotyczące kroków, jakie podejmują firmy-członkowie UN Global Compact ku osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Progress Report jest stworzony na podstawie danych zebranych w rocznej ankiecie UNGC.  Głównym celem raportu jest podsumowanie działań podjętych przez firmy na rzecz integrowania Dziesięciu Zasad (Ten Principles) do ich strategii i projektów.

Dla dokonania takiej analizy UNGC dzieli świat na pewne regiony, w których później UN Global Compact Annual Survey oraz GC Local Networks przeprowadzają badania. Do takich regionów należą:

Afryka i Bliski Wschód,

Azja i Pacyfik,

Europa,

Ameryka Łacińska.

Przedmiotami badań są:

  • wzrost gospodarczy i inflacja zachodząca w państwach regionu,
  • stopa bezrobocia i bezrobocie wśród młodych,
  • nierówność płci pod względem wynagrodzeń,
  • stan środowiskowy,
  • jakość edukacji i inne.

W raporcie przedstawia się analizę głównych wyzwań, które zaszły w regionie. Na przykład w Ameryce Łacińskiej w 2018 roku były to masowe protesty społeczne oraz niestabilność polityczna. Innym przykładem jest Europa, gdzie największymi wyzwaniami okazały się utrata miejsc pracy wywołana automatyzacją przedsiębiorstw i przemysłu, bezrobocie wśród młodych oraz problemy w zarządzaniu granicami i masową migracją.

Czytaj więcej