100 rocznica Międzynarodowej Organizacji Pracy!

10 kwietnia 2019 | Aktualności

Jedna z najstarszych agencji ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), która istnieje już od 1919 roku (!), obchodzi dzisiaj swoją rocznicę stulecia!
Świętowanie odbyło się w siedzibie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w towarzystwie Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterres, Prezydenta Zgromadzenia Ogólnego ONZ Maria Fernanda Espinoza oraz Dyrektora Generalnego MOP Guy Ryder, w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00.
Międzynarodowa Organizacja Pracy została stworzona po to, aby skierować i doprowadzić przedsiębiorstwa, rządy oraz związki zawodowe do wspólnego porozumienia i do przyjęcia przez nich powszechnych standardów pracy, które mają na celu polepszenie warunków pracy, a razem z tym i warunków życia obywateli.
Obecnie MOP zrzesza 187 krajów członkowskich, co również świadczy o jej zasięgu globalnym.
Genezą MOP jest rewolucja przemysłowa, która w owych czasach była poważnym zagrożeniem dla ogromnej liczby robotników. Wtedy została podjęta decyzja, aby skrócić czas pracy oraz podnieść warunki pracy. W konsekwencji zostało to przedmiotem międzynarodowych reform w zakresie praw pracy.
Wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization) Global Compact dąży do promowania i upowszechniania wartości określonych w zasadach United Nations Global Compact dot. pracy, którymi są:
– Poszanowanie wolności stowarzyszania się,
– Eliminacja wszystkich form pracy przymusowej,
– Wykluczenie pracy dzieci,
– Przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
W ramach współpracy Global Compact i MOP, obie organizacje działają na rzecz skupienia biznesu, instytucji systemu ONZ i innych organizacji, aby budować dialog i partnerstwo w zakresie standardów pracy.
Współpraca MOP z biurem Global Compact w Nowym Jorku zaczęła się w 1999 roku, kiedy do obu organizacji dołączyli się inne organizacje systemu ONZ, wśród których są między innymi Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the United Nations Environment Programme (UNEP); the United Nations Development Programme (UNDP); the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), oraz the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Razem działają one na rzecz realizacji kluczowych zadań dot. podniesienia warunków pracy w całym świecie.
Najważniejsze wydarzenia organizowane wspólnie przez MOP i Global Compact:
– Global Compact Policy Dialogue on Combating Discrimination and Promoting Equality w 2006 roku;
– Dyrektor Generalny MOP uczestniczył w Global Compact Leaders’ Summit w Nowym Jorku w 2004 roku;
– Dialog na temat wpływu HIV/AIDS na rozwój biznesu i społeczeństwa, organizowany w 2003 roku w Genewie.