15. Nieformalne Seminarium na rzecz Praw Człowieka i Handlu Ludźmi ASEM

26 listopada 2015 | Aktualności

W dniach 24-26 listopada Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Kamil Wyszkowski uczestniczył w  15. Nieformalne Seminarium na rzecz Praw Człowieka i Handlu Ludźmi ASEM (15th Informal ASEM Seminar on Human Rights on Human Rights and Trafficking in Persons ), które odbyło się w Montreux w Szwajcarii.

Wydarzenie zgromadziło ponad 125 uczestników, w tym ekspertów, przedstawicieli społeczeństw obywatelskich, sektora prywatego oraz przedstawicieli rządu z Azji i Europy. Głównym celem seminarium było opracowanie rekomendacji mających na celu wzmocnić ochronę praw człowieka, szczególnie w odniesieniu do handlu ludźmi.

Podczas seminarium uczestnicy zgodzili się, że większy nacisk powinien zostać skierowany na rozwój strategii zapobiegawczych i ochronnych. Aby zapełnić braki w prowadzonych obecnie działaniach, podczas debaty skupiono się na czterech kluczowych działaniach, które należy podjąć w celu poprawy ochrony praw człowieka: działania prewencyjne, ochrona i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi, łatwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz współpraca międzynarodowa na rzecz walki z handlem ludźmi.

Prelegentami na wydarzeniu były między innymi Pani Madina JARBUSSYNOVA, Specjalny Przedstawiciel i Koordynator działań zwalczania handlu ludźmi w Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Pani Myria VASSILIADOU, Koordynator zwalczania handlu ludźmi w Unii Europejskiej.

Seria Seminariów jest organizowana przez ASEF, we współpracy z Instytutem Raoula Wallenberga, francuskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego oraz Departamentem Spraw Zagranicznych w Filipinach. 15. Seminarium ASEM zostało zorganizowane przez Federalny Departament Spraw Zagranicznych Szwajcarii.