Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności

22 marca 2017 | Aktualności

22 marca w Ministerstwie Rozwoju w godzinach porannych odbyło się 44 posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności, w którego skład wchodzi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland.

Tematami posiedzenia były: sprawozdawczość i statystyka nakładów na B+R- Informacja o statystyce prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności według stanu na dzień dzisiejszy i planowanych zmianach oraz innowacyjność statystyki i w statystyce.