19 czerwca w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbyło się posiedzenie Rady Programowej Global Compact

23 czerwca 2015 | Aktualności

19 czerwca w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej Global Compact w Polsce. Podczas posiedzenia prowadzone były dyskusje tematyczne, obejmujące trzy kluczowe tematy, których dotyczą Programy realizowane aktualnie przez Global Compact: Program Innowacje, Program Szara Strefa oraz Programy Żegluga Śródlądowa i Bałtyk. Gospodarzem wydarzenia była przedstawicielka Komisji Europejskiej oraz członkini Rady Programowej Global Compact w Polsce, Ewa Synowiec. Funkcje moderatora spotkania objął Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce, Kamil Wyszkowski.

Głos w dyskusji zabierali wysokiej rangi eksperci, prezesi oraz dyrektorzy firm i organizacji, a także przedstawiciele administracji rządowej.

W temacie Innowacji wypowiedzieli się:

 • Prof. Dr hab. Michał Kleiber, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk;
 • Dr Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Marcin Chmielewski, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;
 • Sebatián Arana, Dyrektor Generalny, 3M Polan Sp. z o.o.;
 • Sabina Krzystolik, Wiceprezes ds. Łańcucha Dostaw Unilever Polska Sp. z o.o.;
 •  Marek Huzarewicz, Prezes Philips Lighting Poland S.A.

Dyskusję na temat Programu Global Compact w Polsce dotyczącego problemu szarej strefy podjęli:

 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
 • Przemysław Krawczyk; Zastępca Dyrektora Departamentu kontroli Skarbowej, Ministerstwo Finansów;
 • Anna Potocka-Domin, Wiceprezes Business Center Club;
 • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.;
 • Wojciech Szpil, Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy Sp. z .o.o.;
 • Krzysztof Michalski, Dyrektor Generalny, Diageo Polska Sp. z .o.;
 • Katarzyna Rudnicka, Prezes Zarządu, Vivenge Sp. z o.o.

Kolejny Blok dotyczył dwóch Programów realizowanych w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny transport: Programu Bałtyk oraz Programu Żegluga Śródlądowa.

W tematykę wprowadziła uczestników Agnieszka Chilmon, Koordynatorka obu Programów.

W dyskusji głos zabrali:

 • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.;
 • Andrzej Tersa, Prezes Zarządu, Energa S.A.;
 • Jan Chadam, Prezes Zarządu, Gaz System S.A. oraz p.o. Prezesa Zarządu Polskie LNG S.A.;

W celu uzyskania szerszej perspektywy dyskusje prowadzone były nie tylko na poziomie krajowym, ale również europejskim oraz globalnym.

Ważnym elementem spotkania było także uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Global Compact w Polsce a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju reprezentowanym przez Prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego.