Spotkanie konsultacyjne branży odpadowej REKOPOL w ramach programu ,,Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”

2 października 2018 | Aktualności - przeciwdziałanie szarej strefieTagged , ,

12 września 2018 roku w siedzibie GCNP odbyło się konsultacyjne spotkanie z przedstawicielami branży odpadowej – REKOPOL i Suez – w ramach programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. W spotkaniu oprócz przedstawicieli branż uczestniczyli: Kancelaria DZP jako partner merytoryczny, Eksperci i przedstawiciele GCNP. Spotkania moderowane były przez Kamila Wyszkowskiego, Representative & President of the Board Global Compact Network Poland.

Wybrane tematy oraz zagadnienia, które były poruszane podczas spotkania:

  • Wielkość szarej strefy jest trudna do określenia (20-50%). Wzrost społeczeństwa wiąże się ze wzrostem odpadów. Nie ma informacji o dokładnej ilości śmieci, jaka funkcjonuje w systemie komunalnym. System niedoszacowany jest o 30-50%.
  • Brak rozwiązań legislacyjnych które pozwolą zrozumieć, z jakim rynkiem mamy do czynienia. Niezbędne są rozwiązania, które pozwoliłyby uszczelnić system.
  • Potrzeba modyfikacji systemu zarządzania odpadami – wyznaczyć jakiej infrastruktury oraz jakich inwestycji wymaga taki system, zwłaszcza że musimy pamiętać o otoczeniu prawnym, w którym się znajdujemy jako kraj UE.
  • Bardzo mała ilość instalacji recyclingowych oraz instalacji termicznych. Zadaniem rządu jest zaprezentowanie przedstawicielom UE realnego zapotrzebowania na środki finansowe dla poprawienia sytuacji,
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (usługa odbierania odpadów jest realizowana, lecz jakość jest za niska – nie jest pokryty koszt, który teoretycznie powinien być pokryty).