Upamiętnienie założyciela UN Global Compact na Gali UN Day

30 października 2018 | AktualnościTagged ,

Podczas uroczystej Gali UN Day 2018 mieliśmy okazję upamiętnić Kofiego Annana, VIII Sekretarza Generalnego ONZ z lat 1997-2006.

Kofi Annan inspirował liderów biznesowych najwyższej rangi do podjęcia wspólnych działań z rządami państw, w celu wsparcia najbiedniejszych na drodze rozwoju poprzez odpowiedzialny i zrównoważony biznes.

Stwarzając w 1999 roku United Nations Global Compact, Kofi Annan wezwał liderów do przyjęcia 10 Zasad opartych na zawartych porozumieniach ONZ dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i zwalczania korupcji.

18 lat później ta idea jest realizowana – na całym świecie ponad 9000 liderów biznesowych dołączyło do UN Global Compact i wprowadza nowe strategie uwzględniające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W wyniku działań Kofi Annana, UN Global Compact codziennie przyciąga nowych interesariuszy, a także dostarcza im narzędzi i inspiracji niezbędnych do zbudowania bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej kultury biznesowej, która doprowadzi do rozwoju i poszanowania każdego człowieka oraz naszej planety.