Jakie zmiany zaszły w zasadach co do członkostwa w UN Global Compact od 2018 roku?

26 listopada 2018 | Aktualności

UNGC jest dobrowolną inicjatywą na rzecz implementacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przystępując do której firmy i organizacje z całego świata wyrażają chęć do ich osiągnięcia, jednak na różnych warunkach.

Do 2018 roku w Global Compact działała jedyna opcja uczestnictwa stron. Firmy zainteresowane w przystąpieniu do inicjatywy 10 Zasad, musieli złożyć list motywujący (letter of commitment), i raz na rok składać raport Communication on Progress (CoP); a także przeznaczyć dobrowolny wkład.

Zaczynając od 2018 roku firmy mogą wybierać format własnego uczestnictwa pomiędzy:

 • Członek (Participant)
 • Sygnatariusz (Signatory)

Członek United Nations Global Compact aktywnie włącza się w działania instytucji zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Członek otrzymuje:

 • Pełen dostęp do zasobów globalnych oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie międzynarodowym;
 • pełen dostęp do zasobów ukierunkowanych na kraj, w którym operuje oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym;
 • pełen dostęp do platform i narzędzi internetowych UN Global Compact;
 • możliwość pełnego zaangażowania się w Global Compact Local Network, w kraju w którym operuje.

Sygnatariusz United Nations Global Compact aktywnie angażuje się w działania instytucji na poziomie krajowym.

Sygnatariusz otrzymuje:

 • Pełen dostęp do zasobów ukierunkowanych na kraj, w którym operuje oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym;
 • podstawowy dostęp do platform i narzędzi internetowych UN Global Compact;
 • możliwość pełnego zaangażowania się w Global Compact Local Network w kraju, w którym operuje.

 

Niezależnie od formy uczestnictwa, Partycypanci i Sygnatariusze:

 • demonstrują swoje zaangażowanie na rzecz osiągnięcia 17 Celów Rozwojowych publicznie,
 • zachęcają do zbliżenia do progresu swoich pracowników, klientów, inwestorów i partnerów biznesowych;
 • profil każdego z nich jest dostępny na oficjalnej stronie UN Global Compact, gdzie można zobaczyć szczególną informację (jaki jest poziom zaangażowania firmy, zaczynając od którego roku, status firmy – Active, Non-Communicating albo Expelled), a także przeczytać złożony przez daną firmę Communication on Progress oraz Letter of Commitment. 

Zapraszamy do zapoznia się z raportem UN Global Compact!