4 października 2016- Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami londyńskiego biura Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) oraz ekspertami z Holandii i Wielkiej Brytanii

5 października 2016 | Aktualności

Global Compact Poland, w ramach kontynuacji działań związanych z konsumpcją zrównoważonego oleju palmowego, wspólnie z RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) oraz przy wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowało spotkanie konsultacyjne dotyczące polskiej drogi do wypracowania standardów konsumpcji oleju palmowego.

Organizacja spotkania była możliwa dzięki deklaracji wsparcia od przedstawicieli sektora prywatnego: PCC Exol, Nestle Polska, Ferrero Polska Commercial.

Spotkanie miało na celu debatę nad możliwościami podjęcia krajowego zobowiązania do tego aby olej palmowy wykorzystywany w Polsce pochodził w 100 % w upraw certyfikowanych. Nie jest to zadanie łatwe, ale nie jest też niemożliwe. W Europie takie kraje jak Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia czy Dania podjęły już takie zobowiązania. Niektóre z nich postawiły sobie poprzeczkę znacznie wyżej niż zakładał uzgodniony konsensus w tej sprawie. Polska, jako jeden z większych importerów oleju palmowego nie podjęła do tej pory żadnych zobowiązań.

 

mapa
Źródło: RSPO

Podczas spotkania gościliśmy Judith Murdoch, Dyrektora Murdoch Associates z Wielkiej Brytanii, która opowiedziała o brytyjskim modelu podjęcia krajowego zobowiązania co do zrównoważonej konsumpcji oleju palmowego. Był to proces, w którym aktywnie uczestniczył brytyjski rząd, dla przykładu włączając kryterium użycia oleju palmowego ze zrównoważonych upraw do ustawy o zamówieniach publicznych. Eddy Esselink, przedstawiciel MOV- The Netherlands Oils and Fats Industry, podzielił się ze zgromadzonymi gośćmi doświadczeniami holenderskimi, gdzie biznes wykazał sam z siebie gotowość do samoregulacji i z własnej inicjatywy rozpoczął proces.

Modele krajowych inicjatyw w tej kwestii różnią się w zależności od warunków społecznych i gospodarczych. To, jak przebiegały te procesy w ośmiu z nich, opisane jest przez RSPO w raporcie „A Shared Vision, 100% Sustainable Palm Oil in Europe: A Snapshot of National Initiatives”.

Efektem działań na poziomie krajowym było podpisanie przez przedstawicieli rządów pięciu europejskich państw w grudniu 2015 roku Deklaracji Amsterdamskiej, będącej jednym z kamieni milowych dla ograniczania skutków produkcji oleju palmowego z niecertyfikowanych upraw, gdzie podjęte zostało pisemne zobowiązanie do tego, iż do roku 2020 zużycie oleju palmowego w tych krajach będzie pochodziła wyłącznie z upraw posiadających certyfikaty.

Polska stoi przed wyzwaniem wybrania swojej drogi. Global Compact Poland, w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, mając mandat do budowania koalicji biznesu, świata nauki oraz administracji rządowej w celu realizacji zadań korespondujących z zasadami UNGC, Celami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju, jest inicjatorem dialogu interesariuszy w Polsce.

Wydarzenie, które odbyło się 4 października, inicjuje cykliczne spotkania grupy roboczej zrzeszającej podmioty wykazujące największe zainteresowanie współuczestniczeniem w tworzeniu polskiej mapy drogowej do zrównoważonej konsumpcji oleju palmowego. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Nestle Polska, Ferrero Polska Commercial, PCC Exol, BASF Polska, a także BASF przedstawicieli centrali spółki z Niemiec. W spotkaniu brali udział także m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiego Związku Producentów Żywności.

Podczas spotkania Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland zapowiedział rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad raportem, który będzie diagnozował sytuację związaną z konsumpcją oleju palmowego w Polsce oraz próbą znalezienia polskiego modelu drogi do zrównoważonego rozwoju w tym zakresie.