Raporty Bałtyk dla Wszystkich oraz Żegluga Śródlądowa – Wisła zainaugurowane

2 października 2015 | Aktualności

W ramach V edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie 2 października Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce wspólnie z Konfederacją Lewiatan oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego i Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk powołała Inicjatywę Bałtycką.

Dostrzegamy fakt, iż region Morza Bałtyckiego stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z jego rozwojem, międzynarodową wymianą towarów i usług, poprawą konkurencyjności i innowacyjności oraz efektywnym i inteligentny systemem transportowym integrującym różne gałęzie transportu.

Inicjatywa Bałtycka została zainaugurowana debatą wysokiego szczebla „Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata” i cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem wśród uczestników Forum, co potwierdziła pełna sala gości żywo zainteresowanych tą tematyką. Nasi paneliści odnieśli się do kilku pytań, które dotyczyły kluczowych kwestii związanych z Europejskimi Korytarzami Transportowymi i rozwojem regionu Morza Bałtyckiego: jak wykorzystać szansę przed którą stoi polska gospodarka w ramach rozwoju Europejskich Korytarzy Transportowych? Jak poprawić konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności dbałością o ekosystem i zachowanie bioróżnorodności?; jak podnieść efektywność działalności polskich portów morskich w oparciu o inteligentny i zrównoważony system transportowy integrujący różne gałęzie transportu w ramach multimodalnych łańcuchów logistycznych; jak przywrócić w Polsce żeglugę śródlądową, jako jedno z rozwiązań będące odpowiedzią na potrzebę budowania europejskiego jednolitego rynku transportu w oparciu o inteligentne i innowacyjne rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu przy uwzględnieniu ekonomicznej efektywności?

Wydarzenie otworzyli Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, Ryszard Świlski jako współgospodarze debaty. Globalny wymiar dyskusji nadał głos wprowadzający Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Generalnego Global Compact w Polsce. Nie zabrakło także wypowiedzi Henryki Bochniarz, która, jako gospodarz EFNI, uroczyście wyraziła swoje poparcie dla Inicjatywy Bałtyckiej. Znaczenie Europejskich Korytarzy Transportowych dla rozwoju polskiej i regionalnej gospodarki podkreślił Minister Gospodarki, Wicepremier Janusz Piechociński. Minister Środowiska, Maciej Grabowski, zwrócił uwagę na istotę współpracy międzynarodowej przy realizacji zadań związanych z ochroną ekosystemu Morza Bałtyckiego. Podczas debaty nie zabrakło niezwykle interesujących głosów przedstawicieli krajów sąsiadujących z Polską: Wiceministra Infrastruktury Ukrainy, Volodymyra Omelyana; Ambasadora Łotwy, Ilgvarsa Klavy; Ambasadora Estonii Harii Tiido,  Ambasador Finlandii, Hanny Lehtinen; Ambasadora Danii, Steena Hommela oraz Kalmana Mizsei, Szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora cywilnego na Ukrainie.

W drugiej części debaty dyskusja moderowana przez Jerzego Kwiecińskiego, byłego podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i skupiała się przede wszystkim na głosach przedstawicieli świata biznesu. Prezesi wiodących polskich firm, których działania dotyczą tematyki poruszanej przez Programy Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa, realizowane przez Global Compact w Polsce, mieli okazję wejść w dyskusję z administracją publiczną oraz światem nauki, szukając rekomendacji stymulujących rozwój regionu Morza Bałtyckiego, jego infrastruktury i zaplecza, a także transportu multimodalnego. Mieliśmy przyjemność gościć Prezesa Zarządu Grupy Lotos S.A., Pawła Olechnowicza; Prezesa Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A., Marcina Moskalewicza oraz Prezesa Zarządu Energa S.A., Andrzeja Tersę.

Mamy głęboką nadzieję, że debata ta zaowocuje stworzeniem silnej koalicji, zrzeszającej zarówno przedstawicieli administracji publicznej, jak i świat biznesu oraz nauki, która wspólnie wypracuje rozwiązania, projekty, kierunki postępowania, jak i metod współpracy zmierzające do rozwoju morskich korytarzy transportowych w basenie Morza Bałtyckiego, włączając reaktywację polskiej żeglugi śródlądowej i jej potencjał energetyczny, poprawę infrastruktury transportowej, zwiększenie konkurencyjności regionu oraz bezpieczeństwa transportu morskiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko naturalne. Jesteśmy dumni z tego, iż możemy przyczynić się do wytworzenia tej synergii miedzy podmiotami, które mogą być katalizatorem zmian wpływających na dobrobyt oraz bezpieczeństwo całego regionu.