“Europejskie Aspiracje Ukrainy” – debata wysokiego szczebla w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

3 października 2015 | Aktualności

02.10.2015 roku na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie odbyła się, przyciągając znakomite grono panelistów, debata poświęcona sytuacji na Ukrainie. Jako partner wydarzenia, wspólnie z Fundacją Otwarty Dialog, poszukiwaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy nowe koncepcje współpracy (jak projekt Międzymorza) mogą być pomocne?
  • W jakim stopniu doświadczenie reform w Gruzji i Mołdawii przystaje do realiów ukraińskich?
  • Jaka powinna być rola i strategia Polski, państw bałtyckich i UE w długookresowej współpracy z Ukrainą?

 

 

Spore kontrowersje wzbudziły słowa profesora Jeffreya Sachsa o polityce międzynarodowej, ograniczonej woli i możliwościach pomocy Ukrainie ze strony Unii Europejskiej oraz konieczności współpracy Ukrainy z Rosją we współczesnych realiach. Polecamy w związku z tym szczególnie komentarz polemizującego w trakcie debaty z prof. Sachsem Kalmana Mizsei – Szefa Misji Doradczej UE na Ukrainie.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty przygotowanej przez Kamila Wyszkowskiego – Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Bartosza Kramka – Przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog:

 

Bez tytułu