Anna Potocka-Domin nowym członkiem Rady Programowej UN Global Compact w Polsce

27 sierpnia 2014 | Aktualności

Jesteśmy zaszczyceni, że do grona członków Rady Programowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce dołącza Anna Potocka-Domin, Wiceprezes Business Centre Club, Dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych.

Pani Anna Potocka-Domin jest absolwentką dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów nt. marketingu i reklamy oraz studiów MBA Executive (GFKM; Uniwersytet Gdański; Rotterdam School of Management), na których z wyróżnieniem obroniła pracę dyplomową z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Po kilkuletnim okresie współpracy z mediami, od 1992 roku pozostaje związana z Business Centre Club. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR, m.in. poprzez udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych oraz publikacjach. Jest m.in. członkiem jury konkursu „Dobroczyńca Roku” i „Barwy Wolontariatu” oraz Rady Programowej „Wolontariatu Biznesu”. W latach 2009-2010 roku reprezentowała Business Centre Club w rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.