Artykuł Lise Kingo, Dyrektor Generalnej UNGC nt. ochrony oceanów

16 lipca 2018 | Aktualności

Poniższy artykuł stanowi tłumaczenie oryginalnej noty, z którą można zapoznać się klikając tutaj

Istnieje wiele podobieństw pomiędzy ogólną świadomością dotyczącą zagrożeń związanych ze zmianą klimatu 15 lat temu, a problemem ochrony oceanów teraz. Poważne działania klimatyczne zostały podjęte zbyt późno – sprawom związanym z oceanami musimy poświęcić więcej uwagi i troski. Tak jak ocieplenie klimatu, wyzwania te nie zostaną rozwiązane przez jeden sektor lub jedno przedsiębiorstwo. Ratowanie oceanów, a tym samym naszej planety, wymaga szerokiej współpracy biznesu, rządów i innych interesariuszy. Tym, czego potrzebuje “niebieska gospodarka” jest zmiana.

2018 Global Opportunity Report określa wyzwania związane z ochroną oceanów jako jedno z pięciu największych zagrożeń, z jakimi mierzą się współczesne społeczeństwa. ONZ podejmuje to wyzwanie poprzez Cel 17 – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z kolei poprzez Cel 14 zwraca się uwagę na zakwaszenie, zanieczyszczenie i przełowienie, które mogą poczynić nieodwracalne szkody w środowisku.

Photo Credit: Kibae Park/UN Photo

Ocean to miejsce, w którym ludzie, planeta i rozwój się spotykają. Pokrywając 3/4 Ziemi, ocean reguluje ziemski klimat i bezpośrednio wspiera życie trzech miliardów osób. Każdej sekundy oddychamy powietrzem znad oceanu. Jego poprawne funkcjonowanie jest warunkiem zmniejszenia biedy, sprzyja rozwojowi i podtrzymywaniu życia – zarówno pod jak i nad wodą. Także gospodarki są pod jego wielkim wpływem  – generują od 3 do 6 biliardów dolarów zysku każdego roku.

Ale ta komercyjna aktywność ma swój koszt. Społeczeństwa żyjące nad oceanem doświadczają wielu problemów, będących wynikiem pogarszającego się stanu zdrowia oceanów (…)

Z pełną treścią listu w języku angielskim można zapoznać się tutaj.