Bałtyk to też składowisko wojskowej broni chemicznej – wywiad z Kamilem Wyszkowskim, Dyrektorem Generalnym Global Compact w Polsce

6 czerwca 2016 | Aktualności

3 czerwca 2016 na łamach Głosu Koszalińskiego ukazał się wywiad z Kamilem Wyszkowskim, Dyrektorem Generalnym Global Compact w Polsce.

Rozmowa poświęcona była problemowi broni chemicznej znajdującej się na dnie Bałtyku – o dotychczasowych badaniach poświęconych problemowi, o zagrożeniach jakie broń stanowi dla ekosystemu morskiego oraz człowieka, a także o potrzebie działań i możliwościach jej wydobycia.

[..]Temat broni chemicznej na dnie Bałtyku jest trudny i mało kto chce o tym rozmawiać. A to poważny problem, który już jest i będzie tylko narastał. Udało się zainteresować tym tematem Wspólnotę Europejską. Stworzony został program badawczy na kwotę 4,5 mln euro, który miał sprawdzić ile broni chemicznej znajduje się w Bałtyku na obszarze 1760 kilometrów kwadratowych. I tylko na tym wąskim obszarze znaleziono 17 tys. obiektów, które spełniają cechy amunicji chemicznej. Teraz problemem broni chemicznej, pozostawionej na dnie Morza Bałtyckiego, zajmuje się grupa ekspertów powołanych przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM), do której należą m.in. Polska i Niemcy. Między innymi dzięki wysiłkom polskiej oraz litewskiej dyplomacji powstała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, dotyczących działań mających na celu ocenę i zwiększenie świadomości na temat ryzyka środowiskowego, związanego z bronią chemiczną zatopioną w morzu […]

Całość dyskusji można przeczytać na gk24.pl, a więcej informacji na temat broni chemicznej znajdującej się na dnie Morza Bałtyckiego dostępnych jest w raporcie wydanym przez Global Compact w Polsce w 2015 roku „Bałtyk dla Wszystkich”.

bdw