Czy Bałtykowi grozi katastrofa ekologiczna? – wywiad z Kamilem Wyszkowskim na Onet.pl

6 czerwca 2016 | Aktualności

3 czerwca 2016 na stronie Onet.pl ukazał się wywiad z Kamilem Wyszkowskim, Dyrektorem Generalnym Global Compact w Polsce.

Rozmowa poświęcona była problemowi broni chemicznej znajdującej się na dnie Bałtyku – o dotychczasowych badaniach poświęconych problemowi, o zagrożeniach jakie broń stanowi dla ekosystemu morskiego oraz człowieka, a także o potrzebie działań i możliwościach jej wydobycia.

Po zakończeniu II wojny światowej i decyzji o demilitaryzacji Niemiec alianci stanęli przed problemem zniszczenia pozostałego niemieckiego arsenału broni. Podjęto decyzję o jej zatopieniu w wodach Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, uzasadniając to między innymi zagrożeniem spowodowanym przechowywaniem broni na lądzie. Było to łatwiejsze i mniej kosztowne od wywożenia i utylizacji. ZSRR zrzuciło do Bałtyku bomby, miny i pociski artyleryjskie oraz całe pojemniki zawierające bojowe środki trujące, w sumie około 50 tysięcy ton…

…W tym roku w ramach Inicjatywy Bałtyckiej chcemy zwrócić szczególną uwagę na temat zagrożeń dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym problematykę broni chemicznej. Jest to temat, który wymaga dialogu na szczeblu międzynarodowym, gdyż w oczywisty sposób dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów w regionie.

Całość dyskusji można przeczytać na wiadomosci.onet.pl, a więcej informacji na temat broni chemicznej znajdującej się na dnie Morza Bałtyckiego dostępnych jest w raporcie wydanym przez Global Compact w Polsce w 2015 roku „Bałtyk dla Wszystkich”.

bdw