Barbara Kudrycka – nowym członkiem Rady Programowej UN Global Compact w Polsce

2 września 2014 | Aktualności

Miło nam poinformować, że do grona członków Rady Programowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce dołączyła Pani Barbara Kudrycka – była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz była Posłanka do Parlamentu Europejskiego.

W roku 1978 została magistrem administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 zdobyła stopień doktora nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w 1995 – stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej w UW. W 2003 roku uzyskała nominację Prezydenta RP na profesora Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. W latach 2002-2005 kierowała katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2002 do 2006 r. także Zakładem Nauki Administracji Publicznej w tej katedrze. W latach 1998 -2007 była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Na jej kadencję przypada najintensywniejszy rozwój uczelni, liczba studentów wzrosła z 90 do ponad 5 tysięcy.

W pracy naukowej zajmowała się reformami administracji publicznej, przeciwdziałaniem korupcji, służbą cywilną, etyką w administracji publicznej. Autorka pięciu książek, ponad 70 artykułów naukowych i wielu ekspertyz, uczestniczka licznych międzynarodowych konferencji naukowych.

W czerwcu 2004 r. została wybrana na posła Parlamentu Europejskiego startując z listy PO w okręgu obejmującym województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. W PE była członkiem m.in. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz delegacji do spraw stosunków z Białorusią. W PE koncentrowała się na sprawach związanych z wejściem do strefy Schengen Polski i pozostałych, nowych państw członkowskich.

Od 16 listopada 2007 roku do 27 listopada 2013 roku pełniła funkcję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszym (2007-2011) i  drugim  (2011-2015) rządzie Donalda Tuska. Kierując resortem nauki i szkolnictwa wyższego przez sześć lat dokonała ważnych systemowych reform w nauce i szkolnictwie wyższym. Podjęła wiele inicjatyw wspierających rozwój badań i uczelni zbliżających system polski do europejskich standardów oraz otwierających nowe szanse dla studentów, doktorantów, młodych naukowców i wybitnej, doświadczonej kadry akademickiej.

W wyborach parlamentarnych 9. października 2011 r. zdobyła mandat posła do Sejmu RP z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, uzyskując najlepszy indywidualny wynik w okręgu wyborczym – ponad 41 tysięcy głosów.

Pani Barbara Kudrycka jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty International.